V rámci projektu zvýšení energetické účinnosti na bioplynové stanici v Písku jsme instalovali 1x tepelné čerpadlo vzduch/voda na využití sálavého tepla KGJ, 1x tepelné čerpadlo voda/voda na využití tepla z technologického okruhu KGJ a 1x ekonomizér s vestavěným bypassem pro využití tepelné energie spalin.

Těmito úpravami jsme ze stávajícího systému dostali navíc přes 350 kW tepelné energie.