Projekční a inženýrská činnost

Na námi navržená řešení zajišťujeme projekční činnost ve výstavbě a to stavební část vč. statického posouzení, technologickou část, elektroinstalaci a MaR, hlukovou studii, odborný posudek, rozptylovou studii, plán BOZP, požárně bezpečnostní řešení stavby ke všem námi nabízeným produktům a technologiím.

Vypracujeme pro Vás:

  • Dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení
  • Realizační projektovou dokumentaci
  • Zajištění všech povolení nutných pro provedení stavby vč. vyjádření dotčených orgánů a správců sítí
  • Zajištění technického dozoru investora
  • Zajištění odborného projekčního dozoru
Mám zájem o projekt