Absorpční tepelná čerpadla THERMAX

CHP engineering je Vaším partnerem pro technologii absorpčních tepelných čerpadel od návrhu řešení přes projekci, dodávku technologie, realizaci po uvedení do provozu a následný servis.

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je definováno jako zařízení, které odebírá teplo z nízkoteplotního zdroje tepla a převádí jej na “vysokoteplotní“ médium.

Srovnání absorpčních tepelných čerpadel (ATČ)

Absorpční tepelné čerpadlo TYP I.

Jednotka poháněna zdrojem tepla o vysoké hodnotě
Teplo s nízkým potenciálem extrahováno ze zdroje
Teplo o střední hodnotě dodáváno uživateli

Účinnost (COP) cca 1.7
Typický teplotní profil:

 • Zdroj tepla: nízko potenciální 50°C – 25°C
 • Pohonná energie: přehrátá voda, pára, spaliny, palivo
 • Horká voda pro uživatele: 60-90°C

Absorpční tepelné čerpadlo TYP II.

Jednotka poháněna zdrojem tepla o střední hodnotě.
Část tohoto tepla je rozptýlena při nízkých teplotách (chladící věž).
Zatímco část tohoto tepla o vyšší teplotě je dodáváno uživateli.

Účinnost (COP) cca 0.48
Typický teplotní profil:

 • Pohonná energie (zdroj): horká voda 75°C – 120°C
 • Chladící voda: 25-35°C
 • Horká voda pro uživatele: 120 – 160°C

Typické aplikace:

 • Kondenzace spalin na kotlích na biomasu
 • Kondenzace spalin na plynových zdrojích
 • Využití odpadního tepla z chladících věží
 • Chlazení technologických zařízení s využitím přebytečného tepla
 • Centrální zásobování teplem a chladem
 • Využití tepla z geotermálních zdrojů s nízkými teplotami

Jedinečné vlastnosti designu THERMAX:

 • Velký rozsah výkonu a teplotní úrovně
 • Antikrystalizační systém THERMAX
 • PLC Siemens S7 s dotykovou obrazovkou
 • Vzdálený monitoring pomocí eWon.
 • Deskový výměník roztoku LiBr pro vyšší účinnost
 • Výkonové řady 500 kW – 40 MW

Výhody a přínosy absorpčních tepelných čerpadel THERMAX

 • Minimální spotřeba el. energie
 • Chladivem je voda – levná, ekologická, dostupná
 • Neobsahuje žádné HFC chladiva
 • Využití odpadního tepla jako pohonné energie
 • Absorpce je “bezemisní“ a “zelená“ technologie
 • Životnost technologie 30 let
 • Bez pohyblivých částí, bez vibrací, tichý provoz
 • Nízké náklady na údržbu a provoz
 • Bez úniků / doplňování chladiva (uzavřený cyklus)

Dokumenty ke stažení:

V případě zájmu o tuto technologii nás kontaktujte.