Kogenerační jednotky

V CHP engineering se zabýváme výstavbou kogeneračních jednotek na míru s ohledem na potřeby a požadavky zákazníků.

Máme dlouholeté zkušenosti s výstavbou kogenerací, ať už se jedná o novou stavbu na „zelené louce“, nebo napojení do již provozovaného systému a vestavbu kogenerační jednotky do stávajících prostor.

Poskytujeme služby od A do Z, tzn. od návrhu řešení přes projekční činnost, inženýring, dodávku technologií po realizaci, uvedení do provozu a následný servis

Kogenerace (CHP z anglického Combined Heat and Power) vyjadřuje kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.

Oproti konvenčním tepelným elektrárnám, ve kterých je teplo vznikající při výrobě energie bez užitku vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění a přípravě teplé vody.

KGJ šetří palivo, emise CO2 i finanční prostředky potřebné na jeho nákup.

Vysoká účinnost využití energie v palivu snižuje jak palivovou náročnost energetiky, tak i globální množství emisí.

Výstavba a provoz plynových kogeneračních jednotek plně zapadá do koncepce decentralizované vysokoúčinné energetiky. Při instalaci jednotek přímo v místě spotřeby elektřiny a tepla navíc dochází k minimalizaci ztrát dálkovým přenosem tepla a snížení ztrát elektřiny v přenosových soustavách.

Teplo, využitelné k vytápění nebo ohřevu užitkové vody je produkováno spalovacím motorem a také elektrickým generátorem.

Kogenerační jednotka nachází nejvíce využití v takových provozech, kdy je garantován odběr tepelné energie.

Významných úspor dosahují kogenerační jednotky v průmyslu, nemocnicích, nákupních centrech, hotelích a v energetice.

V případě nerovnoměrného odběru tepla nebo pro případ zabezpečení dodávek tepelné energie během odstávky kogenerační jednotky se přistupuje k instalaci akumulační nádrže.

Sem se ukládá teplo produkované kogenerační jednotkou během nižšího odběru v provozu, než je jmenovitý tepelný výkon KGJ. Teplo je využito následně během odběrových špiček nebo pokud je jednotka odstavena.

Akumulace tepelné energie významně zvyšuje efektivitu využití zdroje a udržuje kvalitu dodávek tepla na vysoké úrovni.

Zapojení a výkon kogenerační jednotky do systému je vždy navrhováno s ohledem na potřeby a možnosti v místě instalace. Výkony KGJ se pohybují od jednotek kW až po jednotky MW.

Kogenerační jednotky jsou schopny pracovat i v ostrovním provozu, kdy fungují bez připojení na distribuční soustavu a dodávají vyrobenou elektrickou energii do dané části el. sítě pro vlastní potřebu.

Trigenerace

Trigenerace (CCHP z anglického Combined Cooling Heat and Power) vyjadřuje kombinovanou výrobu elektrické energie, tepla a chladu

Jedná se o kogenerační jednotku, doplněnou o absorpční chladící jednotku pro výrobu chlazené vody.

Teplo generované kogenerační jednotkou je z části nebo kompletně využito pro výrobu chlazené vody v absorpční jednotce.

Trigenerace má mnoho výhod, včetně:

  • Vyšší účinnost využití primárního paliva
  • Jediný zdroj paliva pro několik forem energie
  • Snížené náklady na palivo a energii

Více o absorpci zde

Trigenerace nachází nejvíce využití v takových provozech, kdy je odběr jak tepelné energie, tak i chladu.
Významného využití a úspor dosahuje trigeneraceprůmyslu, nemocnicích, nákupních centrech, hotelích a v energetice.
Na trigeneraci lze povýšit každou kogenerační jednotku napojením absorpční chladící jednotky.

Zajímá Vás absorpční chlazení? – více zde

V případě zájmu o tuto technologii nás kontaktujte.