Realizace

Na základě vypracované projektové dokumentace pro Vás zrealizujeme daný projekt, ať už se jedná o jednoduchou instalaci např. spalinového výměníku, akumulační nádrže nebo chladící věže až po komplexní instalace technologických celků na klíč.

Samozřejmě každé námi zrealizované technologii vdechneme život a uvedeme ji do provozu.

Zrealizujeme pro Vás kompletní instalace:

  • Kogeneračních jednotek a trigenerace
  • Absorpčních chladících jednotek a absorpčních tepelných čerpadel
  • Předávacích stanic tepla a teplovodů
  • Elektrických tepelných čerpadel a chillerů
  • Kondenzátorů spalin vč. úpraven vody a kondenzátu
  • Atmosférických chladičů a chladících věží
  • Akumulačních nádrží, spalinových výměníků, deskových výměníků atp.
Mám zájem o realizaci