Zvýšení energetické účinnosti díky využití odpadního tepla je zejména poslední dobou velmi aktuální téma.

Jedním z našich zrealizovaných projektů je využití tepelného potenciálu spalin z pražení kávy pro společnost Jacobs Douwe Egberts ve Valašském Meziříčí. Na výduchy dvou pražiček jsme instalovali spalinové výměníky Alfa Laval Aalborg Micro o výkonu 200 kW a 220 kW s vestavěným bypassem spalin vč. spalinových ventilátorů. Napojili jsme 4 kotelny a instalovali cca 400 m teplovodu.

Díky tomuto opatření společnost JDE v nadcházející topné sezóně ušetří významné množství zemního plynu spalovaného v teplovodních kotlích pro vytápění svého výrobního závodu a kancelářských prostor.