Uvedli jsme do provozu trigeneraci pro společnost Tomegas v Milevsku, a to ve spolupráci se společností Gentec, která dodala KGJ spalující jako primární palivo LPG.

Za tímto projektem stojíme jak projekčně, tak i realizačně, tzn. dodali jsme, nainstalovali a uvedli do provozu absorpční chladící jednotku, atmosférický chladič s adiabatickým ostřikem pro odvod tepla z ACHJ a v případě nouze i KGJ vč. všech rozvodů topné vody, chlazené vody, teplovodních sahar i klimatizačních jednotek pro komfortní chlazení a chlazení výrobní technologie.