Dalším úspěšně zrealizovaným projektem byla dodávka a instalace kogenerační jednotky CAT o výkonu 800 kWe vč. akumulační nádrže o objemu 70 m3 do nemocnice Rakovník pro společnost E.ON Energie.

Součástí instalace byla instalace spalinových výměníků, VZT, vyvedení elektrického a tepelného výkonu, MaR a elektorinstalace.