Doručení absorpčního chilleru THERMAX série TZC, která je určena pro výrobu chlazené vody v rozmezí +3,5°C až -5°C. Stále se jedná o jednotky na bázi LiBr/H2O tzn. že chladivem je voda, přestože výstupní teplota chlazené vody může být v mínusových hodnotách.

Tento konkrétní chiller bude zajišťovat výrobu chlazené vody o teplotě -1°C pro chlazení prostor na bourání masa.

Pohonnou energií je 85°C voda z KGJ.